Caravan en de Wet

www.caravanendewet.nl

Rijden met de Camper

Rijbewijs: Voor het rijden met een Camper is een geldig rijbewijs vereist. Categorie B voor Campers met een toegestane maximum massa van 3500 kg. Campers met een toegestane maximum massa van meer dan 3500 kg is rijbewijs C vereist. Voor campers tussen 3500 en 7500 kg is een vereenvoudigd rijbewijs C1 van toepassing

Maximum snelheid voor Campers in Nederland:

Snelheid voor campers (3500 kg)  130 km per uur op autosnelwegen, 100 km per uur op autowegen, op andere wegen 80 km per uur.(buiten de bebouwde kom)

Snelheid voor campers (kampeerauto's) boven de 3500 kg (bedrijfsauto's) 80 km per uur

Binnen de bebouwde kom 50 km per uur. 

Hoe hard kun je nu rijden met een Camper? Een vraag die ik regelmatig gesteld krijg, waarbij mijn standaard antwoord is 45 km per uur. Een beetje flauw natuurlijk. Ik zal proberen uit te leggen waarom. Ruim 12 jaar houd ik me al bezig met het veilig (stabiel) rijden met de caravan. Ik probeer steeds uit te leggen dat een goede belading van auto en caravan en een goede gewichtsverhouding tussen auto en caravan van groot belang is bij het veilig rijden. Mijn loopband met de schaalmodellen laten zien wat veilig is en wat onveilig is (zie caravan gedeelte op de site). Door steeds gewichtjes te verplaatsen in of op de caravan en auto en het wel of geen fietsen achterop zetten, zie je de verschillen van stabiliteit van de combinatie auto caravan. De (loop)band snelheid blijft steeds gelijk. Je ziet dus dat de manier van beladen van groot belang is. De snelheden voor het rijden met de caravan zijn ook tot een maximum bepaald, maar dat neemt niet weg dat je deze maximum snelheid ook (veilig) kunt rijden. Je bent immers afhankelijk van de omgeving waar je rijd, onderling verkeer met windwervelingen, rijsporen, zijwind, vals plat, afdalingen, allemaal oorzaken die de caravan in beweging kan brengen en vervolgens laten slingeren. De rij -snelheid is dan bepalend of de slingering ophoudt of ontwikkeld tot een volledige slingering van de combinatie. Ik ken enkele gevallen van slingeren die al bij snelheden van 70 km per uur zijn ontstaan. Goed beladen en ca. 60 a' 70 kg kogeldruk en een gewichtsverhouding auto caravan van 75 % zou bij 80 - 90 km stabiel moeten zijn. Maar garantie daarop is niet te geven.! Nog steeds zie ik dat jaarlijks nog een behoorlijk aantal caravan combinatie in ernstige problemen komen. Blijf dan ook maar doorgaan met voorlichting te geven.


 Kort filmpje van stabiel en instabiel gedrag door belading van auto en caravan. Jaarbeurs Utrecht 2019.
Bij het rijden van de maximum toegelaten snelheden van campers kan ik op voorhand al zeggen dat je ernstig in de gevarenzone zit. Met de mogelijkheid van het hiernaast staande filmpje! 


Ten opzichte van de caravan heeft een camper (tenminste) vier wielen. Het is een solo voertuig met een eigen zwaartepunt, waar dat ook mag zitten (ten opzichte van belading en aanwezige accessoires). Het zwaartepunt bevindt zich tussen de voor- en achteras. De massa van de camper wordt gedragen door de vier wielen (wisselende massa). De vier wielen hebben contact met het wegdek, we noemen dat hechting. Tijdens het rijden hebben we te maken met rij-dynamische krachten.De massa van de camper boven de wielen (bovenbouw) maakt door het rijden allerlei bewegingen. De krachten die ontstaan komen tussen banden en wegdek zullen de band enigszins vervormen (zie plaatje) Zolang er hechting is tussen band en wegdek zal de bovenbouw blijven volgen. Bijvoorbeeld bij het doorrijden van bochten voel je, ondanks dat je stuurt de bovenbouw (massa) eigenlijk rechtdoor wil. Zolang er hechting is kun je de bocht doorrijden. Ook voel je dat de bovenbouw gaat overhellen in een richting die je eigenlijk niet wil. Gaat de hechting verloren dan (vlieg) ga je de bocht uit. (zie over- en onderstuurde voertuigen) De bandenspanning speelt ook een aanmerkelijke rol bij de vervorming van de banden (instabiele factor) Zorg ervoor dat de banden op de goede spanning staan. Meer druk is minder vervorming!.Mijn ervaring is dat tijdens het rijden met de camper vele krachten voelbaar zijn. Door de afmetingen van lengte, breedte en vooral de hoogte is dat ook goed verklaarbaar. Rijwind maar ook onderbrekingen en wegvallen van wind door passerende voertuigen is goed merkbaar. Rijsporen kunnen soms ook hinderlijk zijn. De vele accessoires op het dak zorgen voor een hoog zwaartepunt maar ook de indeling en belading van de camper (garage) verleggen het zwaartepunt richting de achteras. Hierdoor voelt het niet altijd stabiel aan. De omgeving waar je rijd heeft behoorlijk invloed op je. Ook de geringe vooras druk  zorgt voor een onvast stuurgedrag. Ik vond de wind nog de meeste invloed hebben op de gehele camper. Vandaar dat dit bord bij mij grote alertheid geeft. Maar de luchtzak die daarop volgt houd ik nauwlettend in het oog. Hoe hangt deze erbij en vooral uit welke richting waait de wind. Dit geldt voor de camper maar zeker ook voor de auto met caravan!
Binnenkort een filmpje met uitleg van Rij (in)stabiliteit