Caravan en de Wet

www.caravanendewet.nl

Caravanspiegels


Personenauto's moeten zijn voorzien van een linkerbuitenspiegel en een binnenspiegel.

Personenauto’s, in gebruik genomen na 25 januari 2010, moeten zijn voorzien van een linkerbuitenspiegel, een rechterbuitenspiegel en een binnenspiegel.
Bedrijfsauto's (grijskenteken) moeten zijn voorzien van een linker- en een rechterbuitenspiegel
Indien met deze voertuigen een caravan wordt voortbewogen, dan moet er een linker- en een rechterbuitenspiegel aanwezig zijn. Bij smalle caravans kan men mogelijk volstaan met de originele spiegels.
Hangt er een wat bredere caravan achter de auto, dan voldoen de originele spiegels mogelijk niet aan de eisen en moeten er zogenaamde opzetspiegels worden gebruikt.
Er moet met de linker- en rechterbuitenspiegel worden voldaan aan spiegeleisen wat wil zeggen dat je vanuit de bestuurdersstoel een bepaald projectievlak moet kunnen zien op grondniveau, voor zowel de linker- als rechterspiegel.

Foto: elektrisch verstelbare caravanspiegel
Projectie vlakken op grondniveauMeten is weten! 

Om aan deze spiegeleisen te kunnen voldoen moeten de spiegels voldoende ver naar buiten zijn gebracht, dat wil zeggen dat het spiegelglas buiten de contouren (breedte) van de caravan moet uitsteken.
Een handige meetmethode: Meet de breedte van de caravan en vervolgens de afstand tussen beide spiegels (binnenkant spiegelglas)
De afstand tussen het spiegelglas moet tenminste gelijk zijn aan de breedte van de caravan of meer.
Als het gelijk of meer is dan kun je mogelijk voldoende zien, mits de spiegels goed zijn afgesteld.

Onjuiste spiegel afstellingen. 

links onvoldoende ver naar buiten.
Rechts en onder onvoldoende projectievlak.(vlakspiegelglas)Er zijn vele soorten spiegels verkrijgbaar.


- opzetspiegels
- spatbordspiegels
- dakspiegels
-etc


We zien ook dat er verschillende soorten spiegelglas in omloop is, te weten vlak spiegelglas en bollend spiegelglas. Als er vlak spiegelglas wordt gebuikt (weinig vertekening) moeten grote spiegels worden gebruikt om voldoende projectievlak te krijgen. (om aan de wettelijke spiegeleisen te voldoen)
Bij bollend spiegelglas zien we dat er enige vertekening (verkleining) plaats vindt, maar dat er wel voldoende projectievlak aanwezig is. ( zie foto's) 


Het valt me op dat bij vele combinaties wel de spiegels worden aangebracht maar onvoldoende ver naar buiten worden gebracht, zodat er dode hoeken ontstaan direct naast de caravan. Tevens vinden vele caravanners vlak spiegelglas prettiger dan bollend spiegelglas, geen vertekening en betere inschatting bij achteruitrijden.

Veelal wordt bij een politiecontrole gekeken naar de aanwezigheid van en het voldoende naar buiten plaatsen van de spiegels. Bij een ongeval worden de projectievlakken opgemeten en vastgelegd i.v.m. de schuldvraag.

De ervaring leert dat vele opzet spiegels tijdens het rijden gaan trillen en soms bij een tegenligger weg klappen.

Er zijn wat hulpmiddelen te koop om dit te voorkomen. Het gebruik van een paar (PTT) elastieken bieden soms een goedkope uitkomst.


Vele soorten spiegels!
Camera monitor-systeem   

Naast het verplicht gebruik van spiegels kun je ook een camera monitor-systeem gebruiken. Natuurlijk blijven de spiegels verplicht! Ik rijd al 11 jaren met een dergelijk systeem en heb daar zeer goede ervaringen mee. Een aanrader!


Camera-monitor-systeem met bedrading.Camera achter op de caravan en een


camera in de caravan  (camera 1 , 2 schakelbaar)


Camera-monitor-systeem draadloze beeldoverdracht.
Draadloze overdracht niet altijd storing vrij!Relevante wetsartikelen t.a.v. spiegels


Artikelen 5.2.45, personenauto, 5.3.45, bedrijfsauto (grijskenteken) 
5.18.5, bijlage VIII artikelen 4.1 t/m 4.5 spiegeleisen indien een caravan is gekoppeld, zowel voor personen- als bedrijfsauto's