Caravan en de Wet

www.caravanendewet.nl

 Disclaimer

 

Caravan Advies Nederland  (www.caravanendewet.nl )
Algemeen
Het onderstaande is van toepassing op de webpagina. Door de webpagina te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.


Privacy verklaring

U kunt deze website bezoeken zonder ons mee te delen wie u bent of enige informatie over uzelf te verschaffen. Er zijn echter situaties waarbij, wij informatie van u nodig hebben om bijvoorbeeld met u te corresponderen.
Deze website houdt (mogelijk)door middel van een teller het aantal bezoekers bij, de websites waar zij van afkomstig zijn en via welke provider men toegang heeft tot het internet. De resultaten worden uitsluitend in geaggregeerde en in niet tot individuele personen herleidbare vorm gebruikt .

Caravan en de wet
Er is veel aandacht en tijd besteed aan de zorgvuldigheid van het samenstellen van deze website caravanendewet.nl. Toch is het mogelijk dat de informatie onvolledig, onjuist en fouten kunnen bevatten.
Vooral de interpretatie van (wettelijke) teksten kunnen hieraan ten grondslag liggen. We trachten ons product zo goed en foutloos mogelijk neer te zetten en te updaten.
Mochten er uit het gebruik van deze site caravanendewet.nl toch nog nadelige consequenties voortvloeien, dan zijn we daar niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor.

Deze website heeft geen commerciële inslag en heeft enkel ten doel mensen te informeren adviseren over de ins- en outs met betrekking tot het gebruik van een caravan in ruime zin.
De wettelijke teksten zijn openbaar. De overige teksten mogen alleen worden gebruikt voor particuliere doeleinden.

Voor ander dan particuliere doeleinden mag niets uit deze website worden verveelvoudigd,
verspreid, of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm, downloaden naar andere websites, databases of op welke andere manier dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de auteur of eigenaar van caravanendewet.nl.

Uitsluiting van aansprakelijkheid
Alle informatie op deze website is bedoeld voor persoonlijk gebruik.
Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Wijzigingen en typefouten voorbehouden. Wij streven ernaar om de informatie op deze webpagina zo nauwkeurig mogelijk te houden. De regelgeving is gebaseerd op de laatste actualisering.
Caravanendewet.nl aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade op welke manier dan ook onstaan door gebruik, onvolledigheid of onjuistheid van de aangeboden informatie op deze website

Beschikbaarheid
De informatie en aanbevelingen op deze website kunnen zonder waarschuwing of kennisgeving worden gewijzigd. We stellen deze uitgebreide website gratis beschikbaar en kunnen geen aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele gevolgen wanneer deze website (tijdelijke) niet-beschikbaarheid is.

 

Caravan en de wet


Theo Gerrits
Klaverpas 10

6652 EN Druten
e-mail: www.biod420@telfort.nl
Telefoon: 0651027837


Disclaimer