Caravan en de Wet

www.caravanendewet.nl

Lastdragers Fietsenrekken.


Lastdragers


Om lading te kunnen vervoeren met een personenauto, heb je vaak hulpmiddelen nodig om dit op een veilige wijze te doen. Er zijn vele soorten hulpmiddelen die we gemakshalve maar lastdragers zullen noemen.
Omdat fietsen achterop de caravan een zeer instabiele factor is en je daardoor minder hard kunt rijden even aandacht voor een paar foto's die ik tegen kwam op internet. Zover mij bekend is het een rek wat gemaakt wordt in Duitsland. Verdere gegevens ontbreken me, helaas. Mogelijk brengt Google u verder! 
Lastdragers op het dak van de auto.


In toenemende mate worden op en aan de achterzijde van personenauto’s verschillende soorten goederen vervoerd. Het gaat in veel gevallen vooral om fietsdragers met daarop een of meer fietsen en ski- en bagageboxen. In het verleden zijn nogal eens problemen ontstaan met de deugdelijkheid van de constructies, de zichtbaarheid van verlichting en kentekenplaat, overbelasting van het voertuig en/of voertuigdelen. In de regeling voertuigen zijn bepalingen opgenomen met betrekking tot lastdragers en het vervoer van goederen daarop. De lastdrager en de daarop vervoerde goederen worden overigens aangemerkt als lading. Een lastdrager is volgens regeling voertuigen, een afneembare of uitschuifbare constructie, bestemd voor het vervoer van goederen, met inbegrip van hulpmiddelen, die aan de bumper, op de trekhaak of op het dak van een personenauto of bedrijfsauto (max. 3500 kg) of aan de achter- of voorzijde van een aanhangwagen (max. 3500 kg) is aangebracht en bestemd is voor het vervoer van goederen. Verder is bepaald dat bij het vervoer van goederen aan de achterzijde of op het dak van bijvoorbeeld een personenauto, of aan de voor of achterzijde van een caravan, de goederen deugdelijk bevestigd moeten zijn op, in of aan een deugdelijke lastdrager! Dit betekent dus dat goederen aan de achterzijde of op het dak van een personenauto alleen maar vervoerd mogen worden met een lastdrager. De lastdrager moet daarnaast aan de volgende eisen voldoen. 


  • De lastdrager moet deugdelijk aan de auto bevestigd zijn.
  • De lastdrager met inbegrip van de goederen mag niet meer dan 20 cm buiten de zijkanten van de auto uitsteken (als de lading verder uitsteekt dan 10 cm, moet die door een speciaal bord gemarkeerd worden). Dat geldt niet als er fietsen worden vervoerd die meer dan 10 cm uitsteken. 
  • Als de lastdrager gemaakt is voor het vervoer van specifieke goederen, bijvoorbeeld fietsen, mogen niet meer goederen vervoerd worden dan waarvoor de constructie bestemd is (Op een fietsdrager, bestemd voor het vervoer van twee fietsen, mogen geen drie fietsen vervoerd worden!).
  • Wanneer de verlichting, de retroreflectoren en de kentekenplaat door de lastdrager of de goederen afgeschermd worden, moeten aan de achterzijde achterlichten, richtingaanwijzers, remlichten, retroreflectoren en een bij nacht verlichte, goedgekeurde kentekenplaat zichtbaar aangebracht zijn. De verlichting en retroreflectoren mogen niet meer dan 50 cm van de uiterste linker- of rechterzijde van de auto (inclusief lastdrager) aangebracht zijn. Voor lastdragers die op de trekhaak aangebracht zijn, geldt bovendien het volgende. 
  • De maximale verticale last (kogeldruk) door de fabrikant van de trekhaak vastgesteld, mag niet  overschreden worden. Indien de trekhaak daarover geen gegevens (typeplaatje) bevat, mag deze last niet meer bedragen dan 75 kg. 
  • De lastdrager met inbegrip van bevestigingsdelen mag onder normale gebruiksomstandigheden niet het wegdek kunnen raken. 
  • Bevestigingsdelen, die na gedeeltelijke verwijdering van de lastdrager op de trekhaak achterblijven, mogen de bewegingsvrijheid van een aangekoppelde aanhangwagen niet beperken. 
Lastdrager met twee fietsen

Bij het vervoer van goederen op het dak van een personenauto moet aan de volgende eisen voldaan worden.
– De goederen moeten deugdelijk bevestigd zijn op, in of aan een deugdelijke lastdrager (bijvoorbeeld, imperiaal).
– De lastdrager moet deugdelijk aan het voertuig bevestigd zijn.
– Indien de lastdrager geconstrueerd is voor het vervoer van specifieke goederen, mogen niet meer goederen vervoerd worden dan waarvoor de constructie bestemd is (op een fietsdrager, bestemd voor twee fietsen, mogen dus geen drie fietsen vervoerd worden). 
Lastdrager op het autodak met surfplankenNieuw op de markt

Sinds kort is er een nieuwe type fietsendrager op de markt, die elektrisch wordt bediend.(12 volt) merk Biketrans

Let erop dat, wanneer lading van enige omvang vervoerd wordt, het zicht in de spiegels voldoende dient te zijn! Een fietsendrager, met fietsen, op de dissel en/of op de achterzijde van een caravan is toegestaan. Zorg ervoor dat het geheel deugdelijk bevestigd is, zodat het niet van het voertuig kan vallen. Besef dat door deze belading mogelijkheden de kogeldruk aanzienlijk zal toe- of afnemen.
Zie er op toe dat je voldoende ruimte houdt tussen de auto en de fietsendrager en fietsen om het doorrijden van bochten en achteruitrijden (bewegingsvrijheid) mogelijk te maken.
Lastdrager op de caravan

Bij het vervoer van fietsen aan de achterzijde van de caravan moet men rekening houden met een grotere rij-instabiliteit. Door dit vervoer wordt het slingeren van een caravan bevordert.
Aan de achterzijde van de caravan mag de lading maximaal 1 meter achter de caravan uitsteken. In Nederland is een markeringsbord niet voorgeschreven. In sommige landen is wanneer er lading aan de achterzijde van de caravan lading uitsteekt een markeringsbord verplicht. (vierkant bord met diagonaal rood witte banen).


Lastdrager aan de achterzijde geeft (grote) instabiliteit!

 


Lastdrager met fietsen op de dissel


Fietsenvervoer achter op de auto


Relevante wetsartikelen bij belading van auto en caravan


artikelen: 5.18.7, 5.18.12, 5.18.13, 5.18.14, 5.18.17, 5.18.18, 5.18.18a, 5.18.31