Caravan en de Wet

www.caravanendewet.nl

Rijbewijzen- Auto- en Caravanpapieren.


Voor het besturen van een motorrijtuig moet je in het bezit zijn van een geldig rijbewijs. 

Afhankelijk van het motorrijtuig is rijbewijs A, B, C, of D. vereist ( motor, personenauto, vrachtauto en autobus). Ook kennen we de rijbewijscategorie AM, die bedoeld is voor bromfietsen. Naast eerder genoemde rijbewijzen is er nog een rijbewijscategorie E. Deze is bedoeld voor zwaardere aanhangwagens achter de categorieën B, C, of D. Indien u in het bezit bent van een B-rijbewijs, betekent dit niet automatisch dat u bevoegd bent te rijden met een personenauto met caravan. Daartoe dient de combinatie aan bepaalde voorwaarden te voldoen. 

Wat was de situatie vóór 1 januari 1984? (Geschiedenis)

Het rijbewijs kende de volgende categorieën: A, B-E, C-E en D-E. Indien men slaagde voor een van de rubrieken B, C en D, verwierf men automatisch de E-notering. (zonder een apart examen) Vanaf 1 januari 1984 is van de E-klasse een aparte rubriek gemaakt. Dit betekent dat vanaf die tijd een apart (praktijk) rijexamen met goed gevolg moet worden afgenomen om in het bezit te komen van een E- rijbewijs. Indien men een E- categorie heeft mag men met alle aanhangwagens rijden. Rijbewijs B + E betekent dat je moet rijden in een personenauto, waarachter elke aanhangwagen mag worden gekoppeld als het gaat om de rijbewijzen.

Het rijden met een aanhangwagen of caravan, zonder in het bezit te zijn van een geldig rijbewijs is toen toegenomen. 
De politie controleert streng op het rijden zonder rijbewijs. U dient zich ook te realiseren dat u niet verzekerd bent indien u zonder geldig rijbewijs rijdt. In de polisvoorwaarden staat immers duidelijk dat de bestuurder in het bezit moet zijn van een geldig rijbewijs. Wees gewaarschuwd: geen geldig rijbewijs – niet verzekerd!
Sinds 1984 is er alleen maar afgifte van rijbewijs-B. (examen personenauto) Voor verkrijging van de E-categorie (achter B) moet een praktijkexamen worden afgelegd. 

Door harmonisering van Europese wetgeving is de rijbewijs regelgeving verandert. Nederland heeft daarom ook de wetgeving aangepast die op 19 januari 2013 is ingegaan. Voor de rijbewijs B categorie is er wat meer mogelijk dan voorheen. Voor de rijbewijs categorieën C en D geldt reeds de grens van toegestane maximum massa meer dan 750 kg, rijbewijs E. 


Rijbewijs B of BE  (na 19 januari 2013)


Als bestuurder van een motorrijtuig moet je in het bezit zijn van een geldig rijbewijs. 

Voor het rijden met een personenauto moet je in het bezit zijn van een rijbewijs B.
Als je met een personenauto rijdt met daar achter een aanhangwagen/caravan dan moet je in sommige gevallen in het bezit zijn van een geldig rijbewijs B + E.

De huidige uit te geven rijbewijzen bestaan uit een credit kaart formaat. Onderstaande plaatje laten de opschriften zien, voorzijde persoonsgegevens,
achterzijde de rijbewijs categorieën en geldigheidsduur.Voor het besturen van een motorrijtuig moet je in het bezit zijn van een geldig rijbewijs. Afhankelijk van het motorrijtuig is rijbewijs A, B, C, of D. vereist ( motor, personenauto, vrachtauto en autobus). Ook kennen we de rijbewijscategorie AM, die bedoeld is voor bromfietsen. Naast eerder genoemde rijbewijzen is er nog een rijbewijscategorie E. Deze is bedoeld voor zwaardere aanhangwagens achter de categorieën B, C, of D. Indien u in het bezit bent van een B-rijbewijs, betekent dit niet automatisch dat u bevoegd bent te rijden met een personenauto met caravan. Daartoe dient de combinatie aan bepaalde voorwaarden te voldoen.  

Achterzijde Rijbewijs Card

Voorzijde RijbewijsCardAchterzijde RijbewijsCard
 

Wat mag je besturen als je in het bezit bent van een rijbewijs B

motorrijtuigen op vier of meer wielen, waarvan de toegestane maximum massa niet meer bedraagt dan 3500 kg 

en die zijn ontworpen en gebouwd voor het vervoer van ten hoogste acht personen, de bestuurder niet meegerekend, 

alsmede daardoor voortbewogen aanhangwagens of opleggers waarvan de toegestane maximum massa niet meer bedraagt dan 750 kg, 

dan wel meer bedraagt dan 750 kg, mits in dat geval de toegestane maximum massa van het samenstel van trekkend motorrijtuig en aanhangwagen of     oplegger niet meer bedraagt dan 3500 kg,


Welke aanhangwagen mag een bestuurder in bezit van rijbewijs B nu achter een personenauto trekken? 


Een aanhangwagen/caravan, waarvan de toegestane maximum massa niet meer bedraagt dan ten hoogste 750 kg.
Een dergelijke aanhangwagen/caravan mag altijd door rijbewijs -B- bezitters worden getrokken, met een personenauto.

Een aanhangwagen/caravan waarvan de toegestane maximum massa meer dan 750 kg bedraagt,
mits voldaan wordt aan de volgende voorwaarden:

-de toegestane maximum massa van het samenstel van trekkende personenauto plus aanhangwagen/caravan mag niet meer bedragen dan 3500 kg.

Voor verdere uitleg raadpleeg het onderstaande schema.
Verstandig is het om de auto- en caravanpapieren te raadplegen om tot een goede beslissing te komen.RIJBEWIJS APP:

https://webapps.politieacademie.nl/naslagwerk/rijbewijs  

Met dank aan de Politieacademie te Apeldoorn

Rijbewijzen worden afgegeven voor het besturen van de volgende categorieën van motorrijtuigen:


1.
 

    
 • e. motorrijtuigen op vier of meer wielen, niet zijnde een bromfiets, waarvan de toegestane maximum massa niet meer bedraagt dan 3500 kg en die zijn ontworpen en gebouwd voor het vervoer van ten hoogste acht personen, de bestuurder niet meegerekend, alsmede daardoor voortbewogen aanhangwagens of opleggers     waarvan de toegestane maximum massa niet meer bedraagt dan 750 kg, dan wel meer bedraagt dan 750 kg, mits in dat geval de toegestane maximum massa van het samenstel van trekkend motorrijtuig en aanhangwagen of oplegger niet meer bedraagt dan 3500 kg, een en ander afhankelijk van de gegevens op het kentekenbewijs van het trekkend motorrijtuig (rijbewijs  B);
 •   
 • f. motorrijtuigen, niet zijnde motorrijtuigen van de rijbewijscategorie D1 of D, waarvan de toegestane maximum massa meer dan 3500 kg, doch ten hoogste 7500 kg bedraagt en die zijn ontworpen en gebouwd voor het vervoer van ten hoogste acht personen, de bestuurder niet meegerekend, alsmede daardoor voortbewogen aanhangwagens of opleggers waarvan de toegestane maximum massa niet meer bedraagt dan 750 kg (rijbewijs C1); (grote Campers!)
 •   
 • j. motorrijtuigen van een van de rijbewijscategorieën B, C1, C, D1 of D voor het besturen waarvan de bestuurder in het bezit is van een rijbewijs, met een andere aanhangwagen of oplegger dan op grond van dat rijbewijs mag worden voortbewogen (rijbewijs E), mits:
 •       
 • I. in het geval van een motorrijtuig van de rijbewijscategorie  B   

 •  1°.     de toegestane maximum massa van de aanhangwagen of oplegger niet meer bedraagt dan 3500 kg, dan wel    
 • 2°.      de toegestane maximum massa van de oplegger of middenasaanhangwagen meer bedraagt dan 3500 kg, mits:      
 • a.       de toegestane maximumlast onder de koppeling van de oplegger of middenasaanhangwagen niet meer bedraagt dan het verschil tussen de          toegestane maximum massa van het trekkend motorrijtuig en de massa in rijklare toestand, bedoeld in artikel 1.1 van de Regeling voertuigen, van                        het trekkend motorrijtuig, en     
 • b.      de toegestane maximum aslast respectievelijk de som van de toegestane  maximum aslasten van de oplegger of middenasaanhangwagen niet meer          bedraagt dan 3500 kg;
 •     
 • c. het samenstel van een motorrijtuig van die categorie en een door dat motorrijtuig voortbewogen aanhangwagen of oplegger waarvan de toegestane maximum massa meer bedraagt dan 750 kg, waarbij de toegestane maximum massa van het  samenstel van trekkend motorrijtuig en aanhangwagen of oplegger meer     bedraagt dan 3500 kg, maar niet meer bedraagt dan 4250 kg en het  rijbewijs van de bestuurder is voorzien van een bij ministeriële regeling vastgestelde codering waaruit blijkt dat de houder is geslaagd voor het examen dat de bevoegdheid geeft tot het besturen van zo'n samenstel.  B+.

 


Rijbewijs B of B + E

Voor het vaststellen van de rijbewijscategorie is het trekkend voertuig maatgevend. 

Vaststelling toegestane maximum massa door middel van kentekenbewijs auto

Bij personenauto’s is raadpleging van het kentekenbewijs en soms van het constructieplaatje onder de motorkap vereist in verband met het vaststellen van de toegestane maximum massa van de personenauto. 

Daarna volgt de vaststelling van de toegestane maximum massa (ledige massa + laadvermogen) van de aanhangwagen/caravan (kentekenbewijs).

Bij het vaststellen van de rijbewijs categorie gaat het om de  ‘papieren (waarden) gewichten’. Het al of niet zijn voorzien van lading is niet van invloed op de rijbewijscategorie! 


Relevante wetsartikelen, zie onder de Rubriek Wettelijke Teksten Rijbewijzen


WvW1994 artikelen 107, 110, 118, 122

Reglement rijbewijzen artikel 15
Voorbeelden:


Trekkend voertuig: toegestane maximum massa auto 1500 kg.
Aanhangwagen: ledige massa + laadvermogen 1150 kg.
Oplossing: rijbewijs B


 

     

 

Trekkend voertuig: toegestane maximum massa auto 1450 kg.
Aanhangwagen: ledige massa + laadvermogen 1600 kg.
Oplossing: rijbewijs B Trekkend voertuig: toegestane maximum massa auto 1500 kg .
Aanhangwagen: ledige massa + laadvermogen 950 kg.
Oplossing: rijbewijs B 

Trekkend voertuig: toegestane maximum massa auto 1750 kg.
Aanhangwagen: ledige massa + laadvermogen 710 kg.
Oplossing: rijbewijs B 


Trekkend voertuig: toegestane maximum massa auto 2500 kg .
Aanhangwagen: ledige massa + laadvermogen 1200 kg.
Oplossing: rijbewijs B + E

RIJBEWIJS APP:

https://webapps.politieacademie.nl/naslagwerk/rijbewijs  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Voertuigdocumenten


Auto- en Caravanpapieren


Caravanleeftijd

Behalve via het constructieplaatje kan men ook aan de hand van het kentekenbewijs op het spoor van het werkelijke bouwjaar komen. De datum eerste toelating is in feite bepalend voor de leeftijd van de caravan. Toch kunnen er zich problemen voordoen wanneer de leeftijd van de caravan niet correspondeert met het bouwjaar, zoals op het constructieplaatje staat vermeld. Soms blijkt dat er dan sprake is van een overjarig type. De importeur heeft op een later tijdstip het kentekenbewijs aangevraagd. Het kan dus voorkomen dat de caravan met een jonger bouwjaar wordt verkocht dan hij in werkelijkheid is. Bijvoorbeeld een caravan (modeljaar 2008), die in 2009 bij een dealer afgeleverd wordt en waarvoor in 2009 een kentekenbewijs is aangevraagd. De dealer verkoopt de caravan voor een caravan met het bouwjaar 2009… Op zich hoeft dat geen probleem te zijn, maar wanneer de caravan doorverkocht wordt heeft dat mogelijk consequenties voor de verkoopwaarde. Vergelijk daarom altijd het kentekenbewijs met de gegevens op het constructieplaatje. Overigens, wanneer bij de caravan (toegestane maximum massa > 750 kg) geen documenten aanwezig zijn, is het zonder meer raadzaam de caravan niet te kopen. Voertuig identificatie nummer  VIN 
Caravans met een toegestane maximum massa van meer dan 750 kg (die met inbegrip van lading meer mogen wegen dan 750 kg) moeten zijn voorzien van een VIN-nummer, een kenteken(plaat) en kentekenbewijs. De gegevens in het kentekenbewijs moeten overeenstemmen met de gegevens van de caravan. De caravan is voorzien van een voertuig identificatienummer, vaak ook het VIN - nummer genoemd (chassis - framenummer). Dit nummer moet op een vast voertuigdeel duidelijk zijn ingeslagen. In het kentekenbewijs van de caravan is omschreven waar het VIN nummer is ingeslagen. Kleine aanhangwagens/caravans in gebruik genomen na 29 oktober 2012 moeten ook een VIN-nummer hebben  (beneden de 750 kg t.m.m.).Constructieplaatje
Voor aanhangwagens/caravans met een toegestane maximum massa van meer dan 750 kg – in gebruik genomen na 31 december 1997 – geldt, dat die bovendien voorzien moeten zijn van een constructieplaat. Na 29 oktober 2012 moeten alle caravans zijn voorzien van een VIN-nummer (ingeslagen op een vast voertuigdeel) en een constructieplaatje. Op de constructieplaat staan moet staan de naam van de (caravan) fabrikant, het VIN nummer, de toegestane maximum massa, de aslast en de last onder de koppeling. De gegevens op de constructieplaat moeten overeenstemmen met de gegevens in het kentekenbewijs (Het kentekenbewijs is leidend). De constructieplaat (Fabrieksplaatje) is vaak op een gemakkelijk zichtbare plaats aangebracht (op de rechter caravanwand of in de disselkast).
De caravan is opgebouwd uit diverse verschillende onderdelen. De onderdelen zijn vaak afzonderlijk volgens de Europese normen gekeurd, E-keurmerken. Dat betekent dat deze onderdelen soms een eigen typeplaatje hebben. In de huidige onderdelen wordt de typekeuring onuitwisbaar ingeslagen of gegraveerd. Zie bijvoorbeeld het chassis, de koppeling, de oplooprem componenten en de as etc. Bij verlichting- en reflectie armaturen zien we dat in de lichtdoorlatende materialen E-keurmerken zijn aangebracht. Kortom een type goedgekeurde caravan is opgebouwd uit Europees gekeurde en gewaarmerkte onderdelen. 

De fabrikant bevestigt aan zijn geproduceerde caravans (eind product) de daartoe behorende constructieplaten. Constructieplaten zijn meestal met enkele pop-nagels vastgezet. Bij de aanschaf van een caravan is het raadzaam te controleren of deze plaatjes nog aanwezig zijn of dat er zichtbaar mee is geknoeid. Het komt soms voor, dat op zo’n plaatje het bouwjaar is veranderd, dat het plaatje van een legale caravan op een gestolen caravan is overgezet of dat een vals typeplaatje is aangebracht. Ook komt het voor dat het identificatie(chassis)nummer niet op de juiste plaats aangebracht is, of dat er met dit nummer geknoeid is. In het kentekenbewijs dat u – als het goed is – bij de caravan krijgt, staat de plaats aangegeven waar het voertuig identificatie (VIN) nummer moet zijn aangebracht. 

Staat het nummer niet op de aangegeven plaats of is het betreffende chassisdeel vernieuwd, dan kunt u gevoeglijk aannemen dat er iets niet in orde is. Het kan natuurlijk ook zijn dat de caravan schade heeft gehad. In zo’n geval is het belangrijk dat u zich goed laat informeren over de aard van de schade en vraagt, wie de schade heeft hersteld. Bij twijfel over de vraag of het chassisnummer wel of niet bij de desbetreffende caravan hoort, kunt u zekerheid krijgen bij de Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW) of bij de caravan importeur. Hebt u ook maar het geringste vermoeden dat de te koop aangeboden caravan is gestolen, schroom dan niet de politie in te schakelen!
 Nieuwe kentekenbewijzen (Card) per 1-1-2014


Kentekenplicht auto:

Als het goed is heeft iedere personenauto een eigen kenteken met een daarbij behorend kentekenbewijs. In het kentekenbewijs staat of u een caravan mag trekken (Max. massa aanhangwagen geremd of ongeremd, middenasaanhangwagen en/of autonome aanhangwagen).
Naast het hebben van een kentekenbewijs van het trekkende voertuig moet soms ook een kentekenbewijs zijn afgegeven voor een caravan. Welke papieren dit moeten zijn, hangt af van de toegestane maximum massa van de caravan. Het begrip toegestane maximum massa wil zeggen wat de caravan inclusief lading mag wegen ( ledige massa vermeerdert met het laadvermogen). 


Caravans met een toegestane maximum massa tot en met 750 kg. (kleine caravans en vouwwagens)

Voor deze caravans en vouwwagens geldt dat ze niet behoeven te worden type goedgekeurd. Ze kennen (nog) geen Europese type goedkeuring. Deze categorie caravans moet blijven voldoen aan de technische eisen gesteld in afdeling 13 van de Regeling Voertuigen (zie regelgeving elders op onder de knop).
Ook een kentekenbewijs is niet vereist. Deze caravans moeten zijn voorzien van een witte kentekenplaat, met zwarte kenteken opschriften van het trekkende voertuig.


Bij deze categorie caravans kan een identiteitsbewijs aanwezig zijn (niet verplicht). De NL sticker is in het buitenland wel verplicht!

Identiteitsbewijs.
Het identiteitsbewijs is een document waarmee aangetoond kan worden dat de betreffende caravan op legale wijze is geïmporteerd en toebehoort aan het Nederlandse voertuigpark. Dit kan overigens ook aangetoond worden door een verklaring van de importeur of een verkregen aankoopnota. Een verplichting om in het bezit te zijn van het identiteitsbewijs is er niet. Een identiteitsbewijs is te verkrijgen bij de belastingdienst/douane.
Bij reizen buiten de Europese Unie is het niet onverstandig een dergelijk document te hebben.
n.b. Een kentekenbewijs is een door de Nederlandse staat uitgegeven document waaruit blijkt, dat het gaat om een Nederlands voertuig  (identificatie).

Documenten geschiedenis


Kentekenbewijs documenten die je kunt tegenkomen bij voertuigen.

Per 1-1-2014 wordt het Creditcard model uitgegeven.Bij wijzigingen en of overschrijvingen worden oude documenten vervangen door het nieuwe model kenteken CardCaravans met een toegestane maximum massa van meer dan 750 kg.
Voor deze categorie caravans geldt een Europese typekeuring en een kenteken verplichting krachtens artikel 36 van onze Wegenverkeerswet 1994. Deze caravans moeten zijn voorzien van een kenteken (gele kentekenplaat) en een kentekenbewijs. Vanzelfsprekend moet de trekkende auto ook een kenteken en een kentekenbewijs hebben. In het algemeen hebben de personenauto’s een groenachtig gekleurd kentekenbewijs, bestaande uit een linker- en rechter gedeelte, deel 1A. Hierop staan een aantal voertuig gegevens vermeld, waaronder de waarden wat de auto aan aanhangwagenmassa mag trekken – geremd en ongeremd. Eveneens is er een kentekendeel waarop de eigenaar gegevens zijn vermeld, deel 1 B en een deel 2 om de overschrijving in tenaamstelling mogelijk te maken.
Het nieuwe kentekenbewijs bestaat volgens Europese afspraken formeel nog maar uit de volgende twee delen:
Deel IA, Voertuigbewijs (oude deel I). Het deel met de voertuiggegevens. Deel IB - Tenaamstellingsbewijs (oude deel II) Het deel met de tenaamstellingsgegevens. Dit nieuwe deel bestaat dus uit meerdere pagina’s, maar deze vormen uitsluitend tezamen het nieuwe volledige deel I.
Deel II = Overschrijvingsbewijs (oude kopie deel lll). Dit geldt voor de overschrijving in Nederland en wordt sinds 1 juni 2004 ook gebruikt bij inschrijving in een andere lidstaat binnen de EU. Voor caravans zijn soortgelijke kentekendocumenten afgegeven, ook bestaande uit een deel 1A en 1B en een deel 2.
Personenauto’s in gebruik genomen voor 1998 hebben/hadden een (geel) kentekenbewijs, bestaande uit deel 1 voertuig gegevens, deel 2 tenaamstellingsdeel (eigenaarsgegevens) en een deel 3 overschrijvingsdeel (bij eigendomsoverdracht).
Op dit kentekendeel 1 zijn summiere voertuig gegevens vermeld. Door het ontbreken van de waarden van de aanhangwagen trekmassa, geremd en ongeremd werden er in het verleden aanvullingsbladen afgegeven door de RDW. Dit aanvullingsblad is een grijs papiertje waar onder andere opstaat wat de auto aan geremde en ongeremde aanhangwagenmassa mag trekken. Veelal staat ook de last op de koppeling/trekhaak vermeld. Bent u in het bezit van een (geel) kentekenbewijs zonder aanvullingsblad, dan kunt u een verzoek doen aan de RDW voor de afgifte van een nieuw kentekendeel 1a. U krijgt dan een groenachtig kentekenbewijs terug als boven beschreven, waarin de aanhangwagen trekmassa's zijn vermeld (Aanvullingsbladen worden niet meer afgegeven).

Met ingang van 1 januari 2014 worden er nieuwe kenteken-cards uitgegeven. Bij wijziging van tennaamstelling of op verzoek worden de oude documenten vervangen door een kenteken-card. De kentekencard is kentekenbewijs deel I. Hierop staan de voertuiggegevens vermeld,zie voorbeelden.

Ook is een chip op de kentekencard aanwezig waarop voor de RDW belangrijke voertuig gegevens staan. Bij overschrijving krijg je een papiertje van de RDW met daarop een code welke je nog moet uitbreiden met 4 getallen. Dit document behoort bij de administratie en is belangrijk bij een eventuele overschrijving tennaamstelling.

Kentekenbewijs deel I van de caravan bevat de technische gegevens van de van de caravan en wordt na (type)goedkeuring door de Dienst Wegverkeer afgegeven. De in het kentekenbewijs genoemde waarden – zoals de toegestane maximum massa – moeten uiteraard ook worden nageleefd. U kunt bij de Dienst Wegverkeer, na opgave van het merk en het identificatie(chassis)nummer, navragen of er in het verleden voor een bepaalde caravan een registratiebewijs is afgegeven (Conversie).

Door de wijziging van de kentekenwetgeving per 1-1-2014, zijn er een aantal handelingen gewijzigd. Op deze datum en daarna is men begonnen met de uitgifte van de nieuwe kentekenbewijzen in de vorm van een creditkaart. De tenaamstelling is op de kentekencard weergegeven. Een ander document wat je krijgt (om te bewaren) is het overschrijvingsbewijs met code.Opmerking

Het trekgewicht geremd en ongeremd, vermeld in de documenten, is de daadwerkelijk (gewogen) massa van de caravan (aslast en last onder de koppeling). Dit moet bij controle altijd worden vastgesteld door middel van weging!

De auto’s moeten zijn voorzien van een type goedgekeurde trekhaak met voldoende capaciteit om de caravan te mogen koppelen, zie typeplaatje trekhaak. Geen typeplaatje betekent een beperking tot maximaal 750 kg aan de trekhaak en maximaal 50 kg kogeldruk! 


Op eerste vordering tonen van kentekenbewijs?


Voor caravans met een toegestane maximum massa van meer dan 750 kg geldt een kentekenplicht. Het kenteken bestaat dan evenals bij de trekkende auto uit deel IA, IB en een overschrijvingsbewijs, deel 2, of de nieuwe kentekencard. Het kentekenbewijs dient in principe bij de combinatie aanwezig te zijn en moet ter inzage aan de politie afgegeven worden. Een uitzondering hierop is de caravan die voorzien is van een constructieplaat. Heeft de caravan een constructieplaat dan hoeft het kentekenbewijs niet direct te worden getoond en heeft de bestuurder 1 week de tijd om het kentekenbewijs te tonen op het politiebureau om zo strafvervolging te voorkomen. Geen constructieplaat betekent wel direct het kentekenbewijs tonen!
Een caravan boven de 750 kg heeft een eigen kenteken, dat op naam gesteld is van een eigenaar of houder. De auto en de caravan hebben beide een eigen kentekenplaat (gele platen) en ieder heeft een eigen kentekenbewijs.

Caravans met een toegestane maximum massa van ten hoogste 750 kg hebben geen kentekenplicht en moeten daarom tijdens het rijden voorzien zijn van een witte goedgekeurde kentekenplaat met het kenteken van de trekkende auto. De kentekenplaat moet deugdelijk en goed zichtbaar aan de achterzijde van de caravan zijn aangebracht.
Ook voor de trekkende auto verandert er het een en ander. Op de nieuwe modellen deel IA van het kentekenbewijs, of kentekencard worden namelijk volgens opgave van de fabrikant – de massa van een geremde en ongeremde aanhangwagen opgenomen. Uiteraard mag de totale (gewogen) massa van de caravan niet groter zijn dan op het kentekenbewijs van de trekkende auto vermeld is. Ook mag de caravan zelf natuurlijk niet zwaarder zijn dan op het kentekenbewijs van de caravan aangegeven is. Voor auto’s met een grijs kenteken (bedrijfsauto's) met een toegestane maximum massa van ten hoogste 3500 kg geldt dezelfde regeling. 


NIEUWE KENTEKENCARD!

Per 1 januari 2014 worden er GEEN papieren kentekenbewijzen meer afgegeven. Hiervoor in de plaats komt een kentekencard met daarop een chip!


Dit nieuwe kentekenbewijs bevat de voertuig gegevens alsmede de tennaamstelling van de eigenaar.

Ook het CVO (Certificaat van overeenstemming), lees voertuig geschiedenis en oorsprong is op de chip aanwezig.
Voor nieuwe gekentekende voertuigen en bij wijziging van tenaamstelling auto.
Het is ook mogelijk een nieuwe kentekencard te verkrijgen (tegen vergoeding) zonder eigenaarswisseling.

Voor verdere uitleg zie onderstaande filmpjes

http://www.youtube.com/watch?v=r2vtN93Ie7Q
http://www.youtube.com/watch?v=AMqPlrVmMYU
http://www.youtube.com/watch?v=PBJtYPcR99E


Relevante wetsartikelen
WVW 1994 artikelen 36, 37, 40, 41
Kentekenreglement artikelen 17, 17a, 22