Caravan en de Wet

www.caravanendewet.nl

GAS - LPG.Gas / LPG 
Nu komen we bij een teer punt aan. Bij regelmaat lezen wij in de krant over ernstige ongevallen, veroorzaakt door een gasfles of door ondeugdelijke gasleidingen. Deze krantenberichten roepen bij veel caravanners schrikreacties op. Met gas moet men niet knoeien. De gevaren die er voor de verblijvers in de caravan aan vastkleven, maken een extra controle zeker verantwoord. Contoleer elk seizoen de gasvoorziening op lekkages e.d. wees kritisch en ga bij twijfel naar de caravanspecialist. 

Opmerking:
houdt tijdens het rijden de gasflessen gesloten (kranen dicht). In sommige landen verplicht en strafbaar bij niet nakomen daarvan.


De gasfles
Let vooral op de keuringsdatum van de gasfles, die is aangebracht door de Dienst van het IJkwezen. De keuring is 10 jaar geldig, maar dat biedt natuurlijk geen afdoende garantie voor deugdelijkheid. Ga na of de wanden van de fles niet bol staan. Als dat wel het geval is, heeft er deformatie plaatsgevonden. Bij overvulling van de gasfles gaan de wanden uitzetten; dan is het zaak de fles onmiddellijk te vervangen. Kijk goed naar de gasdrukregelaar. De werkdruk van de diverse apparaten, zoals koelkast en kachel (30 of 50 milli/bar), staat op het apparaat vermeld. Stem apparaten en gasdrukregelaar goed op elkaar af.

Let op: het vullen van de gasfles mag uitsluitend bij erkende gasvulstations plaatsvinden! Sinds enkele jaren zien we een ontwikkeling in LPG flessen bestemd voor recreatiedoeleinden. Er zijn een paar uitvoeringen leverbaar, een stalen versie (rode fles) en een lichtmetalen versie. Beide flessen zijn voorzien van een automatische 80% vulsysteem en een overdrukbeveiligingsventiel. De rode fles heeft ook nog een niveaumeter. De regel dat LPG enkel mocht worden gebruikt voor tractiedoeleinden is vervallen, zodat ook LPG aangewend kan worden voor koken en verwarmen (recreatiedoeleinden). Deze flessen kunnen worden gevuld bij een Lpg tankstation. Door de veiligheidsvoorzieningen zijn dit de meest veilige flessen voor gebruik in- en om de caravan. Een slangenbreukventiel /uitstroombeveiliging tussen de fles en de gasslang zou het geheel nog veiliger maken.

Per 1 januari 2016 is het verboden losse wisselreservoirs te vullen met LPG op een tankstation, voorheen mocht dat wel. Ook moet er een tekst op de afleverzuil komen dat het vullen van gasflessen verboden is. Nooit was er tijdens de behandeling van de opname van het Besluit LPG  in het Activiteitenbesluit sprake van een discussie. Jammer dat het niet meer mag wat ook de oorzaak mag zijn!.

De gasleidingen
Alleen als u de leiding onder druk zet, kunt u deze op gasdichtheid controleren. Met behulp van een pompje wordt de leiding op overdruk afgeperst. Bij de meeste caravandealers kunt u zo’n pompje kopen. Dan is er nog de zogenaamde zeepbelcontrole, waarbij gebreken als het ware uit elkaar spatten. Dat gaat als volgt: zet de leidingen – en vooral de koppelingen – in een zeepsopbad. Als er zeepbellen ontstaan, is er sprake van een lek. Let er wel op, dat tijdens de controle de gaskraan op de gasfles wordt opengedraaid.
Er zijn ook gadrukregelaars met een metertje. Na het sluiten van de fles kun je dan ook vaak zien of het niveau op het metertje terug loopt. Dit is ook een test om lekkage te constateren. De meeste lekkages komen door een niet goed aangekoppelde gasdrukregelaar op de fles (denk aan het afdichtings rubbertje).
Opmerking: houdt tijdens het rijden de gasflessen gesloten (kranen dicht). In sommige landen verplicht en strafbaar bij niet nakomen daarvan.
Het gasstel
U kunt het gasstel goed zelf controleren. Indien u lekkende vlammen of vlamtongen ziet, is er sprake van vuil in de luchttoevoer. In dat geval dient u onmiddellijk de leiding te laten doorblazen.
Bevestiging van de gasleidingen moeten deugdelijk zijn. Indien de gasleidingen loszitten, kunnen ze na verloop van tijd gaan trillen. Dit lostrillen is vaak de oorzaak van gas lekkages. De gemonteerde thermokoppelingen zorgen voor een veilig gebruik. Als de vlam dooft wordt automatisch de gastoevoer van de brander afgesloten. Wanneer de thermo koppel niet goed in een vlam tongetje zit wil dat nog wel eens wat storing geven.Gasslangen
Deze mogen maximaal 1 m lang zijn. De slang dient met een klem gezekerd te zijn. Wij raden u aan de oranje slang na vijf jaar te vervangen. Door uitdroging van de slang kunnen namelijk haarscheurtjes ontstaan, dus jaarlijks op deze scheurtjes controleren! Gasslangen kunnen vele jaren mee als ze maar niet bloot worden gesteld aan zonlicht. Daar kunnen ze niet tegen!
Op de gasdrukregelaar staat een jaartal. Onder normale omstandigheden gaat deze 10 tot 15 jaar mee.
Er zijn bijna nooit problemen met gasdrukregelaars (30 gram) (advies na 10 jaar vervangen)


Overvulde fles

 


Relevante wetgeving

Wet-en regelgeving
Besluit LPG tankstations milieubeheer, artikelen 3.8 t/m 3.12

Binnenkort wat over GASFUSE!!!!