Caravan en de Wet

www.caravanendewet.nl

Losbreek - reminrichting.Werking losbreekreminrichting
Wanneer bijvoorbeeld door een defecte koppeling of door het onjuist aankoppelen de verbinding tussen het trekkende voertuig en de caravan verbroken wordt, zal de caravan achterblijven. De enige verbinding is nu nog de kabel van de losbreekreminrichting welke met een speciaal oog aan de vastzetinrichting is bevestigd. Doordat de afstand tussen het trekkend voertuig en de caravan groter wordt, zal deze kabel de vastzetinrichting in werking stellen waardoor de caravan gaat remmen. De kracht op de kabel zal daardoor zodanig groot worden dat het oog openbreekt. Het gevolg hiervan is dat de verbinding tussen caravan en het trekkend voertuig geheel is verbroken.
Een ondeugdelijk oog dan wel een sterk gerafelde losbreekremkabel zal niet sterk genoeg zijn om de rem voldoende aan te zetten. Het komt veel voor, dat de kabel van de losbreekreminrichting alleen om de kogel van de trekhaak is geslagen, dat is in Nederland verboden. 


Naast het eventueel om de trekhaak lussen zal dan ook gebruik gemaakt moeten worden van een hulpstuk c.q. aangelaste haak of oog, waaraan de losbreekkabel moet zijn verbonden. De losbreekkabel aan een vast deel van het trekkend voertuig zijn verbonden. Een eventueel aanwezige stabilisator mag de werking van de losbreekreminrichting niet nadelig beïnvloeden. Dus niet zo!!!
De breekkabels hebben aan de caravanzijde een breekoog, een breekhaak of een gaffel waarbij de kabel wordt afgeschoven. Bij het open lusje (rechtse foto) hoort een breekpen!

Aan de autozijde is de breekkabel voorzien van een musketonhaak. Er is een nieuwe kabel die is voorzien van een karabijnhaak. Een aanrader is dan ook om een tenminste 6 mm dikke karabijnhaak aan te schaffen. U hebt dan aan de autozijde voldoende sterkte zodat de breekring/breekhaak, bij verlies van de caravan de rem voldoende kan aanzetten, waardoor een zo kort mogelijke remweg ontstaat.


   

De breekkabel moet verbonden worden aan een vast deel van het voertuig of aan een hulpmiddel op de trekhaak. Bij testen is gebleken dat de musketonhaak, wanneer die wordt ingehaakt aan een oog, niet voldoende sterk is, om de breekhaak of breekring te openen. Hierdoor wordt de reminrichting onvoldoende in werking gesteld. Bij een musketonhaak is lussen een must. Indien de breekkabel is voorzien van een karabijnhaak met een materiaal dikte van tenminste 6 mm is lussen niet noodzakelijk door zijn sterke constructie. De gebruikshandleiding van Alko en Knott zijn aangepast, echter onze wetgever loopt achter.

De trekkrachten alvorens de breekkabel zijn werk doet is minimaal 3500 Newton, nodig om de reminrichting voldoende in werking te stellen.
Geleide oog/breekkabel

Op de foto hiernaast is aan de voorzijde een geleide oog
aanwezig voor de breekkabel.
Dit is aan te bevelen om een goede werking van de breekkabel te waarborgen.Hulpkoppeling
Caravans, waarvan de toegestane maximum massa niet meer bedraagt dan 1500 kg en die niet voorzien zijn van een losbreekreminrichting moeten zijn voorzien van een hulpkoppeling
De hulpkoppeling is een kabel of ketting welke met een vast deel van het trekkend voertuig is bevestigd of met een daartoe bestemde inrichting (bevestigingsbeugel) aan de trekhaak is verbonden. De hulpkoppeling dient voldoende sterk te zijn om de caravan met inbegrip van de lading aan het trekkende voertuig gekoppeld te houden. Caravans zijn over het algemeen uitgerust met een losbreekremkabel. Caravans boven de 1500 kg moeten altijd zijn voorzien van een losbreekremkabel.
Val- Glijbeugel
Na het losraken of ontkoppelen van de caravan mag de koppeling niet de grond kunnen raken. We zien dat caravans bijna altijd onder de dissel zijn voorzien van een val- of glijbeugel. In sommige gevallen kan ook het neuswiel deze functie hebben.


Relevante wetsartikelen


artikelen 5.12.40, 5.12.66

artikelen 5.18.34

Voor hulpkoppeling artikelen 5.12.66, 5.18.57