Caravan en de Wet

www.caravanendewet.nl

Caravan Chassis Onderstellen.
 

Chassis / onderstel
Vroeger waren caravans voorzien van een raamwerk chassis met een pijp dissel die aan de voorzijde was voorzien van een kogelkoppeling. Het geheel was voorzien van hoekprofielen die waren samen gelast tot één geheel. De opbouw werd er later met enkele boutverbindingen op vast gemaakt. Dit chassis was vaak geroest en bij controle bleek dat vaak nabij gelaste delen breuken en scheuren voorkwamen. Door de voortschrijdende techniek en inzichten is het caravanchassis langzaam veranderd in een vierkant raam bestaande uit U- profielen. Veelal werden deze onderstellen gegalvaniseerd. Wat opviel was dat de profielen van de chassisdelen over het geheel even breed en hoog waren. Vaak waren deze caravans voorzien van een zogenaamde V -dissel in plaats van een pijp dissel. 
Moderne caravans zijn voorzien van gegalvaniseerde of vuur verzinkte onderstellen. Deze onderstellen bestaan uit twee langsliggers met een trekdriehoek (V-dissel). In de langsliggers en trekdriehoek zijn vaak uitsparingen aangebracht om de massa van het chassis zo gering mogelijk te houden. Door die ovale openingen wordt dit onderstel ook wel eens een vliegtuigchassis genoemd. Moderne caravans hebben een dergelijk onderstel vaak bestaande uit vier aan elkaar verbonden langsligger. De V-dissel is geïntregreerd in het chassis. Het chassis tezamen met de bovenbouw vormen de sterkte van een geheel dragende constructie. Door de nieuwe ontwikkelingen van caravanopbouw, door toepassing van zogenaamde sandwich panelen, kan het onderstel vele male lichter worden uitgevoerd. De doosvormige caravan bovenbouw is voor een groot deel drager van de optredende krachten. Je zou kunnen zeggen dat er in enige mate sprake is van een zelfdragende constructie. Door verbeterde lijmtechnieken bij het samenstellen van caravanwanden is er veel vooruitgang geboekt in de duurzaamheid en de (hoge) isolatiewaarde. Biod caravans is momenteel de eerste caravan die een volledige polyester opbouw heeft. Aan de polyesterbodem worden twee wieldraagarmen gemonteerd en aan de voorzijde een koppeling. Inmiddels rijden er een paar exemplaren rond in Nederland.
In de typekeuringseisen zijn voorschriften gegeven met betrekking tot het lassen en boren in het chassis. Wanneer we las- of boorwerk aan het chassis ontdekken is het noodzakelijk het chassis aan een nauwkeurige inspectie te onderwerpen. Ook is dit het geval wanneer bijvoorbeeld latere verstevigingen aan het chassis zijn aangebracht. Vooral belangrijk zijn dan de delen van het chassis voor en achter de versteviging. Bij bevestiging van fietsendragers is het ook zinvol nauwkeurig te kijken. Bruine roestspoortjes op gegalvaniseerde onderstellen moeten nauwlettend worden gecontroleerd. Dit is vaak de voorbode van scheuren in het chassis.Op onderstaande tekening is de ontwikkeling van het caravanchassis weergegeven
Controleer het onderstel van de caravan op scheuren en roestvorming. Extra aandacht verdient de bevestiging van de dissel en de as aan het chassis. Let op of er in het chassis gaten geboord zijn. Het kan zelfs gebeuren dat er verstevigingsplaten ingelast zijn, wat zou kunnen wijzen op een minder gewenste ‘voorgeschiedenis’.Andere signalen van een ongewenste voorgeschiedenis zouden kunnen zijn:


  • het doorgezakt zijn van het chassis (het beste te constateren aan de bovenzijde van het chassis);
  • scheuren in het chassis;
  • het bol staan van de zijwanden van de caravanopbouw;
  • scheuren in de caravanopbouw, vooral het gedeelte boven de deur.
  • De caravan as moet op adequate  wijze aan het vloerframe of het chassis bevestigd zijn: stevig bevestigd met bouten of solide gelast. Gelet moet worden op eventuele gescheurde lasnaden of losse bouten.

Wanneer het chassis overbelast is of was, zal dit vaak aan de volgende afwijkingen zijn te herkennen:
- De bovenkant van de chassisdelen staan wat rond, met het hoogste punt ter hoogte van de as;
- De zijwanden van de caravan staan bol van boven naar beneden gezien; (oudere typen)
- De zwakste plek van de caravanopbouw, het gedeelte boven de deur, vertoont scheuren.

Overbelasting van het chassis kan o.a. het gevolg zijn van niet of nauwelijks werkende vering, te zware veerdempers, overbelading of rijgedrag. Wanneer bijvoorbeeld de vering niet meer in staat is de opwaartse wielbeweging voldoende op te vangen, zullen al deze krachten onverminderd aan het chassis worden doorgegeven, waardoor eerder genoemde kenmerken aanwezig kunnen zijn. Hierbij is het belangrijk het chassis aan een nauwkeurige controle te onderwerpen. Scheuren in het chassis zullen daarbij vaak worden aangetroffen in het gedeelte tussen de as en de voorzijde van de opbouw.

   
Ook hier geldt: is er iets mis met de as ophanging, dan wordt de caravan altijd afgekeurd en vaak ter plaatse een rijverbod opgelegd. Gebleken is dat caravans gekoppeld achter zogenaamde 4-wiel-drive voertuigen vaker chassis schade hebben dan caravans achter (normale) personenauto's. Bij de aanschaf van een gebruikte caravan kunt u het beste naar een erkende dealer gaan. Wanneer u een caravan van een particulier wilt overnemen, is het verstandig deze caravan eerst te laten controleren. Er zijn bedrijven en instellingen die een aankoopkeuring voor u kunnen verzorgen. Overigens kunnen ook veiligheidskeuringen worden gedaan door de ANWB, BOVAG en FOCWA.
Moderne caravan onderstellen zijn verzinkt of gegalvaniseerd en behoeven geen onderhoud. Belangrijk is het wel dat na het rijden in de winterperiode, wanneer er met zout is gestrooid het chassis met water wordt schoongespoten. Het chassis gaat niet roesten maar komt wel geheel onder de witte pukkels zitten ten gevolge van zout inwerking. 


Modern AL-KO chassis  Neuswiel

De bevestiging van het neuswiel is belangrijk. Wanneer daar iets aan schort – bijvoorbeeld aan de vastzet inrichting of aan de bevestiging – dan bestaat er een reële mogelijkheid dat het neuswiel tijdens het rijden op het wegdek terecht komt. Voor alle duidelijkheid: laat een defect neuswiel zo snel mogelijk vervangen. Bij het afkoppelen of het losraken van de caravan tijdens het rijden, mag de koppeling de grond niet raken. Veel caravans zijn uitgerust met een glij beugel onder de dissel. Het neuswiel waarmee de meeste caravans zijn uitgerust, kan dit ook voorkomen (neuswiel is niet wettelijk verplicht).


Controle boutverbindingen

Alle boutverbindingen zijn belangrijk, zeker die van de koppeling en as bevestiging. Kijk goed of er geen bouten loszitten of zelfs geheel ontbreken. Verricht geen handelingen die aan de vakman voorbehouden zijn, zoals het boren van gaten bij de bevestiging van een stabilisator of fietsendrager. Bij controle is het aan te bevelen een momentsleutel te gebruiken. Als gebruiker kun je het best een visuele controle doen. Normaliter als bouten op de juiste manier zijn vastgezet zullen deze niet losraken.

De as
Caravans zijn vaak voorzien van één as, de zogenaamde middenas aanhanger. Onlangs is er ook (in Duitsland) een vierwielige (autonome) caravan op de markt gebracht.Middenasaanhangwagens                                
Er worden een tweetal assen toegepast in de caravan industrie. De rechte as en een geknikte as (Delta as of V-Tec). Anno 2010 zijn nagenoeg alle nieuwe caravans voorzien van een geknikte as.
Deze laatste as is ontwikkeld om een beter weggedrag van de caravan te garanderen. Door de geknikte as ontstaat er bij het rijden enig toespoor. Naar mate de belading hoger wordt neemt ook het toespoor toe. Bij het doorrijden van bochten en het enigzins overhellen van de caravan verandert ook de wielvlucht. De constructeur heeft door deze toepassing een stabielere caravan op de weg gezet. Door deze toepassing kan de slijtage van het loopvlak van de band iets toenemen. Vooral bij eenzijdige beladingen zal het slijtage patroon grotere vormen gaan aannemen. Belangrijk is het om te weten dat de caravan symmetrisch is beladen.


Draagvermogen
Een typeplaatje op de as bevat belangrijke gegevens, zoals het typenummer en eventueel het maximum draagvermogen. Wanneer dit maximum draagvermogen niet vermeld is, kan men dit aan de hand van het typenummer achterhalen (met inschakeling van de dealer of importeur). Het beste advies is: kijk en vergelijk of de maximum aslast op het kentekenbewijs overeenkomt met het maximum draagvermogen op het typeplaatje. In ieder geval mag het draagvermogen van de as niet minder zijn dan de maximum aslast op het kentekenbewijs. Het is verstandig u te houden aan het maximum draag-vermogen. Het biedt veiligheid en de kans op pech onderweg wordt kleiner. 
Relevante wetsartikelen
artikelen 5.12.3, 5.12.4, 5.12.5, 5.12.7, 5.12.18

Soms zijn er wat afwijkende onderstellen zoal de 

kleine Eriba puck