Caravan en de Wet

www.caravanendewet.nl

Terugrijd - automaat.


Achteruitrijd inrichting / terugrijdautomaat

De constructie van een bedrijfsreminrichting die wordt gevormd door een oplooprem dient zodanig te zijn dat deze het achteruitrijden met de beladen caravan toelaat. Indien het hiertoe nodig is de rem-inrichting buiten werking te stellen, moet deze bij het vooruit bewegen van de caravan vanzelf in bedrijfsvaardige toestand terugkeren. Caravans moeten zijn voorzien van een achteruitrijinrichting die het achteruitrijden met de beladen caravan toelaat, zonder dat de oploopreminrichting in werking treedt (toelatingseis).


Dit is op twee manieren mogelijk:

- door de oplooprem buiten (handmatig) werking te stellen. (oude caravans)
Wanneer de oplooprem buiten werking wordt gesteld moet deze bij het vooruitrijden vanzelf weer in oorspronkelijk stand terugkeren. Het buiten werking stellen van de oplooprem vindt plaats door een pal, die verhindert dat het oploop gedeelte ineen schuift. Bij het vooruitrijden zorgt een veer ervoor dat deze pal in de ruststand komt (oplooprem kan werken).

- door de toepassing van een terugrijdautomaat.

Tijdens het achteruitrijden werkt het oploopmechanisme en de rem wordt in werking gesteld. De mate van oplopen door de rolweerstand is gering en daardoor de remwerking ook. De aflopende remschoen is tijdens het achteruitrijden oplopend geworden. Doordat in de terugrijdautomaat een scharnierpunt aanwezig is zal deze remschoen een hefboom naar binnen drukken waardoor de rem wordt gelost. Als de vastzet inrichting in geringe mate wordt aangezet, is het mogelijk dat de caravan op een helling toch achteruit gaat rijden omdat de rem wordt gelost door de terugrijdautomaat. Wordt de vastzet inrichting krachtig aangezet (bij een goed afgestelde rem de hefboom verticaal) dan is het niet mogelijk dat de caravan kan wegrijden op een helling omdat bij eventuele lossing de kracht waarmee de segmenten tegen de trommel worden gedrukt zodanig groot is, dat wegrijden (achteruit) niet kan.  
Werking terugrijdautomaat
De bedrijfsrem van een caravan bestaat over het algemeen uit een oplooprem. Bij een oplooprem ontstaat het probleem, dat bij het achteruitrijden van de combinatie de caravan kan gaan remmen omdat de dissel ingeduwd wordt. Om nu toch achteruit te kunnen rijden zijn moderne caravans voorzien van een terugrijdautomaat (ongeveer vanaf bouwjaar 1978). De terugrijdautomaat is mechanisme ingebouwd in de wiel remmen (trommels). Vooruit rijdend kan de oplooprem normaal zijn functie vervullen, maar achteruitrijdend wordt de werking van de oplooprem (tijdelijk) uitgeschakeld. Achteruitrijdend slepen de voeringen enigszins tegen de trommel, maar er wordt geen remkracht opgebouwd. Tijdens het achteruitrijden duw je de caravan op de rem, waarna een mechanisme enige ruimte biedt om de remmen te lossen, waardoor achteruitrijden mogelijk wordt.
Voor de techneuten, zie bovenstaande plaatjes.

Als je na het achteruitrijden weer naar voren gaat rijden wordt de terugrijdautomaat automatisch uitgeschakeld en zal de oplooprem weer normaal functioneren. Belangrijk is het dat er een goede rem afstelling van de oplooprem is. De afstelling, werking van de oplooprem en de terugrijdautomaat is specialistisch werk wat door een gecertificeerde caravanmonteur dient te worden uitgevoerd. Indien je met een terugrijdautomaat niet of zeer moeilijk kunt achteruitrijden duidt dit op een verkeerde afstelling van de oplooprem inrichting. Wanneer het achteruitrijden zeer moeilijk gaat moet u beseffen dat de koppelingsplaat van de auto zwaar overbelast kan worden, met het groot risico op een verbrande koppelingsplaat!


Oude Caravans
Zeer oude caravans hadden geen terugrijdautomaat, maar een veer belaste pal om bij achteruitrijden tijdelijk de oplooprem uit te schakelen. De gebruiker moest dit zelf inschakelen. Bij voorruit rijden gaat de pal door veerwerking naar buiten zodat de oplooprem weer kan werken.

Let op
Bij veelvuldig manoeuvreren wordt soms gemakshalve de pal vastgezet door middel van bijvoorbeeld een touw of elastiek. Het behoeft geen betoog dat de oplooprem ook bij het vooruitrijden dan buiten werking blijft.


Oud systeem  

Bij dit systeem moet je de veer zelf opspannen door de handrem handel rechtop te zetten!

 


Nieuw systeem moderne caravans (zelfbekrachtigend, veer is reeds opgespannen)