Caravan en de Wet

www.caravanendewet.nl

Alko Trailer Control.

ATC van ALKO

In de automobiel branche wemelt het van afkortingen zoals Abs Esp Abd Asr Tc, etc.  Allemaal elektronische voorzieningen in personenauto’s die het autorijden plezieriger en ook veiliger maakt. De voorzieningen zijn intelligent zoals men dat noemt en grijpt soms in zonder dat de bestuurder daar invloed op kan uitoefenen.

Onlangs was ik in de gelegenheid om met een (Kip) caravan te mogen rijden met de nieuwe elektronische vinding van Alko. Diegene die speurt naar caravan nieuwigheden zal er zeker al over gehoord of gelezen hebben. De Alko ATC of voluit de Alko Trailer Control. Een elektro-mechanische unit met intelligente elektronica. Wat doet de ATC, hoe werkt het? Bij deze een korte uiteenzetting van zijn werking en toelichting van de gebruikte componenten.De ATC is een unit die bestuurders onafhankelijk de caravan rem in werking stelt wanneer de caravan gaat slinger- pendelbewegingen maakt. De elektronica meet en registreert en berekent de pendelbewegingen. Wanneer deze pendelbewegingen toenemen en te groot worden gaat de ATC automatisch in werking. (globaal, twee grote of 4 kleine opbouwende slingerbewegingen) De (caravan) rem wordt inwerking gesteld. (de remwaarden zijn ongeveer 15 tot 20 %). Praktisch blijkt dat de rijsnelheid door een remming met ongeveer met 15 tot 20 km/h wordt verminderd. De caravan gaat zich strekken. Doordat de elektronica blijft rekenen en meten ook bij afnemende pendelbewegingen, zorgt diezelfde elektronica ervoor dat de remwerking wordt gestopt.


Ik moet zeggen dat tijdens het rijden met de ATC mijn stoutste verwachtingen werden overtroffen. De caravan werd in een slingering gebracht en kort daarna voelde ik dat de ATC de caravanrem (automatisch) in werking stelde. Nee, geen sterke en abrupte afremming, maar soft gedoceerd, goed voelbaar en het belangrijkste zeer effectief. In een fractie van tijd was de pendelbeweging weg en werd voelbaar de remwerking door de ATC beëindigt. Natuurlijk was ik niet tevreden met één remming, er werden dus vele pendelbewegingen ingezet om de doeltreffendheid van de ATC vast te stellen. Mijn complimenten aan Alko, de ATC een, bestuurders onafhankelijke, (automatische) rem die alleen in noodgevallen bij slingeren/pendelbewegingen zijn werk (voortreffelijk) doet. De ATC is een compacte waterdichte en onderhoudsvrije unit die wordt gemonteerd op de caravan as, ter hoogte daar waar de remkabels en evenaar zich bevinden. Via een stalen stift wordt de ATC in contact gebracht met de remstang.

Onderbouw midden achter de as 

De 12 volt stroomvoorziening wordt verkregen via de 13- polige stekker, via pen 9 (constante stroomdraad, 7 polige stekker niet mogelijk) De moderne intelligente elektronica (ontwikkelt door Siemens) zet indien nodig een elektromotor in werking die middels enkele planetaire tandwielen en een spindelmoer die de stift naar buiten drukt en de rem in werking stelt. Diezelfde elektronica zorgt ook voor uitschakeling. Op het moment dat de 13 polige stekker in de contactdoos wordt gestopt gaat de ATC éénmaal de rem kort in werking stellen.(controle test). Op de V-dissel is een led lampje gemonteerd om de correcte werking te visualiseren. De kleur groen geeft aan dat de ATC stroom heeft en oké is. Rood betekent de ATC stroom heeft maar buiten functie is (kan niet werken) en een knipperend rode led lamp betekent dat het systeem remt. Bij blijvend rood knipperen van de led lamp mag men niet rijden. (ATC blijft remmen). Geen signaal van de led lamp betekent geen stroomvoorziening naar de ATC. (b.v. kabelbreuk stekker niet goed) aangesloten.

Nu ook een remverklikker leverbaar voor Alko ATC

  Led lampje 

Alko  biedt de ATC Alko Trailer Control aan voor de advies prijs van € 599,- de kosten voor in of opbouw is daarin niet opgenomen. De tijdsduur van inbouw is 15 minuten bij de productie van een nieuwe caravan. Opbouw bij een al bestaande caravan vergt 1 tot 1,5 uur. Vooralsnog kan de ATC alleen op alko assen worden gemonteerd. Vanaf september a.s. is de ATC beschikbaar voor nieuw te produceren caravans (2007 modellen). Ik heb begrepen dat Kip en Avento hiervan gebruik gaan maken. Medio januari 2007 zal de ATC ook verkrijgbaar zijn voor reeds in gebruik zijnde caravans met een Alko as.In het leveringsprogramma zijn 3 versies voor enkelassers ( 750 tot 1300 kg, 1301 tot 1500 kg en 1501 tot 1800 kg) en 3 versies voor tandemassers (1300 tot 1600 kg, 1601 tot 2000 kg en 2001 tot 2500 kg) verkrijgbaar.
De remwaarden van 10 tot 15 % heeft relatie met caravanmassa, vandaar de verschillende uitvoeringen. Afhankelijk van de totale massa van de caravan dient de juiste ATC te worden gemonteerd. Een veel belovend product waar we nog veel van zullen horen en waar de gebruiker vele jaren plezier kan hebben. De ATC is geen veiligheids middel zoals een stabiliserende koppeling, maar duidelijk een rem-unit die in een NOOD geval de slingerende caravan strekt. Ik ben ervan overtuigd dat als deze ATC doet waar hij voor staat er een doorontwikkeling mogelijk moet zijn naar een volledig elektronisch remsysteem. Ik hoop dan ook dat ik u binnen vijf jaar daarover kan berichten.

Tekening stabiliseringmoment!

 

Theo Gerrits

Lid Technische Advies Commissie

Nederlandse Caravanclub (NCC)

==============================================================================================
i- TBSi-TBS
Intergrate Trailer Brake System

Omdat ik me bezig houd met ontwikkelingen en vernieuwingen in- en om de caravan, kwam ik in contact met Jaap Wierink en Jos Oostveen en hun vinding I-TBS.

Wat is i-TBS
Kort gezegd een hulpmiddel om tijdens het rijden in de bergen de oplooprem te behoeden voor ongewild remmen en oververhitting bij afdalingen. Maar dat is niet het enige. Er is ook nog een slingersensor toegevoegd en een blokkering zodat je achteruit kunt rijden zonder de terugrijdautomaat aan te spreken.
            
Waaruit bestaat het
Het systeem bestaat uit een kleine luchtcompressor met een kleine voorraad tank, een luchtcilinder met elektro pneumatische kleppen en natuurlijk moderne computer gestuurde elektronica. 
Ter controle is er in de auto, in de sigarenaansteker, een unit die middels een led aangeeft of het systeem wel of niet op de juiste wijze functioneert. Groen, groen knipperend, rood
De compacte compressor kan worden ingebouwd in de disselkast of een van de bankkasten van de caravan. Met een paar luchtslangen wordt de compressorunit verbonden met een luchtcilinder, die voor op de dissel achter de oplooprem is gemonteerd. Aan een zijde met een subframe verbonden met de V- dissel en de andere zijde met het oploopdeel.
De elektronica componenten worden aangesloten op het elektrisch systeem van de caravan. Voeding vanuit de caravanaccu. De aansturing geschiedt vanaf de stroomvoorziening van de auto. Te weten remlichten, achteruitrijdlichten. Alleen bij een verbinding tussen auto en caravan kan i-TBS werken. 
     
Hoe werkt i-TBS
De luchtcompressor zorgt voor de luchtaanvoer en de voorraad van 8 bar lucht in het 1 liter tankje. Tijdens het rijden met i-TBS in werking is de luchtcilinder achter de oplooprem gevuld met luchtdruk. De drukwaarden hiervan kan worden ingesteld. De basis instelling is ongeveer 120 kg.
Op deze manier wordt de oplooprem geblokkeerd. Op het moment dat je gaat remmen met de auto wordt de luchtcilinder druk loos. De oplooprem kan normaal zijn functie vervullen. Na een remming, stoplichten doven, wordt de luchtcilinder onmiddellijk gevuld met lucht. Door de luchtdruk in de cilinder wordt het oploopdeel van de oplooprem met …….Kg uitgeschoven. Kortom ogenschijnlijk een doeltreffend systeem voor gebruik bij afdalingen in de bergen, die oververhitting en verbrande remvoeringen kan voorkomen. 
Tijdens afdalingen al dan niet afremmend op de motor van de auto, zal de luchtcilinder gevuld blijven, zodat inlopen van de oplooprem wordt voorkomen! De caravan remmen blijven dan vrij (gelost). Wanneer er een noodzaak is van (bij) remmen met de combinatie bedient de bestuurder de rem van de auto en zal de luchtcilinder onmiddellijk leeg lopen (snellosklep). De oplooprem kan functioneren zoals deze is geconstrueerd. Nadat de remming van de bestuurder wordt beëindigd zal de luchtcilinder vanuit de voorraad druk snel worden gevuld en wordt door die druk de oplooprem gestrekt en de oplooprem van de caravan gelost.


Door de instel mogelijkheden en het berekenen van hellingshoeken en daal krachten alsmede de massa van de caravan, is het mogelijk de goede instelling per caravan en de hellingspercentage in te regelen.
Naast deze functie is er in de nabijheid van de caravan as een slingersensor gemonteerd die communiceert met de elektronica. Wanneer er slingering optreedt wordt de luchtcilinder ontlucht en direct aan de andere zijde van de zuiger bekrachtigt zodat de luchtcilinder onmiddellijk de oplooprem kort in werking stelt. De caravan zal zich strekken en de rembediening stopt. Als enige en daarom vermeldingswaardig, bij het inwerking komen van de slingersensor worden ook de remlichten van de caravan ontstoken! De remwaarden bij slingeren zijn instelbaar en vergelijkbaar met ATC, IDC en Leas.
Bij het achteruitrijden met de caravan blijft de luchtdruk in de luchtcilinder gehandhaafd.
Dit is elektronisch geschakeld via de achteruitrijdlichten. Kortom tijdens het achteruitrijden, zal de oplooprem niet inschuiven. Er kan rijdend achteruit worden gereden zonder dat de terugrijdautomaat in werking behoeft te komen. (geeft altijd weerstand door slepende remmen)
Door mijn nieuwsgierigheid en interesse werd ik in de gelegenheid gesteld om met dit systeem te rijden. Omdat ik nog mijn vakantie tegoed had werd het systeem op mijn caravan Kabe caravan, met BPW onderstel gebouwd, aangesloten, getest en voorzien van de laatste software update. 
Het inbouwen en aansluiten van het i-TBS systeem vergt nogal wat vakkennis en is naar mijn mening niet wenselijk om door een doe het zelve worden gemonteerd.
Ook voor de makers/bouwers moet ervaring worden opgedaan zeker omdat er verschillende chassis soorten zijn (Alko- BPW)


Mijn ervaringen
Bij het aankoppelen van de caravan en het moment van de caravanstekker in de contactdoos van de auto te stoppen start de luchtcompressor en vult het tankje met c.a. 8 bar lucht. 
Na een tiental seconde stopt de compressor. Op dat moment is naast het tankje ook de luchtcilinder gevuld.
In de auto brand het groene led lampje, alles oké! Bij bediening van de auto rem hoor je dat de luchtcilinder onmiddellijk afblaast en druk loos wordt. Ook zie je dat het led lampje Rood kleurt. 
Tijdens het rijden blijft het groene led lampje branden. Bij elke rembediening van de auto wordt het even rood voor de duur van de remming. Omdat ik niet echt de bergen in zou trekken heb ik zo hier en daar wat korte obstakels opgezocht, laten we zeggen tot een procent of 8. Mooi was het om te zien dat bij het afremmen en stoppen met de combinatie de oplooprem in werking was en na het loslaten van het rempedaal de caravan naar achteren werd gedrukt door de luchtcilinder. De oplooprem werd gelost. Met i-TBS ben je er dus zeker van dat de oplooprem gelost is nadat de remlichten zijn gedoofd en dat is een geruststelling.
Tot op heden kan ik zeggen dat dit systeem veelbelovend is en doet wat de bedenkers voor ogen hadden. Ik ben dan ook verrast over werking maar zeker ook over de toevoegingen van het achteruitrijden en de slingersensor in één systeem. Dit bespaart in ieder geval de aanschaf van ATC, IDC of Leas. Het systeem is nog niet leverbaar. Mogelijk eind 2014 verkrijgbaar via Triorep BV Scherpenzeel.

De werking en de remkrachten zijn gevoelsmatig en vrijwel gelijk aan het ATC en IDC antislingersystemen!

Voor uitgebreide info van i-TBS zie de kolom Rijden in de Bergen!!

Theo Gerrits 
Caravan Advies Nederland
06-51027837  
Voor verdere product info kunt u terecht bij 
Triorep BV te Scherpenzeel, 
 Producttest in Vaals Zuid Limburg

 


Bovenstaand filmpje is aan de voorzijde iets ingekort i.v.m. MB overschrijding.  

Inbouw en componenten van ITBS

De beste uitvinding na de komst van de Mover! Werkt super, we gaan geen afdaling meer uit de weg!!


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


LEAS antislingersysteem
 
Het universele anti-slinger systeem van LEAS® voorkomt het te heftig slingeren van een caravan of aanhanger. Het systeem bestaat uit een elektronische regeleenheid met sensoren die de slingering van de caravan registreren. Bij het overschrijden van de ingestelde waarden zorgt de regeleenheid ervoor dat een elektromotor de remstang aantrekt, waardoor de caravan remt. Door het afremmen van de caravan strekt de combinatie zich, zodat het slingeren ophoudt.
De TÜV-gekeurde LEAS® (Lubs Elektronische Aanhanger Stabilisatie Systeem) treedt alleen in werking op momenten dat dit nodig is. De achter in de caravan geplaatste regeleenheid stuurt bij een optredende slingerbeweging een signaal naar de elektromotor welke onder de caravan wordt gemonteerd. Deze elektromotor remt de caravan via de remstang af. Indien er een zoemer is aangesloten krijgt de bestuurder een signaal als het systeem in werking is. Zodra de werking gestopt is zal ook het akoestisch signaal stoppen. De remwaarde van het leas systeem is ongeveer 15 á 20%. Dit is een lichte remming die de caravan zal strekken. Genoemde remwaarde is vergelijkbaar met het ATC systeem van Alko. normaal gesproken indien de bestuurder tevens het gas loslaat zal de snelheid met ongeveer 20 km/h verminderen. Indien de slingering is opgehouden zal Leas de remwerking weer opheffen.
KNOTT ETS2

KNOTT ETS2Het Knott Ets 2 remsysteem is vergelijkbaar met het systeem van Alko. De compenenten zijn slingersensor, electro- hydraulische unit, hydraulische cilinder en een controle (led) lamp. De slingersensor is achter in het chassis gemonteerd en detecteerd de eventuele slingering en geeft een signaal een de electro hydraulische unit. De unit is weer verbonden met een hydraulische cilinder, die bevestigd is in de nabijheid van de as. Met een drukstift wordt de evenaar bediend en de (oploop) rem inwerking gesteld. In afwijking van beide andere systemen geeft Knott een maximale remming gedurende enkele seconden. Indien de slingering is gestopt wordt de hydraulisch druk genivileerd, waardoor de remwerking stoptBPW - IDCHet BPW-Idc systeem werkt eveneens op de remstang, zoals het Leas systeem. Ook hier vinden we een slingersensor, electro bekrachtigings unit en een controle (led) lamp. Indien er tijdens het rijden slingeringen worden waargenomen, zal de elektronische regeleenheid de bekrachtigings unit activeren die aan de trekstang zal trekken en de oplooprem in werking steld.


IDC BPW 

Het Intelligent Drive Control-systeem van BPW kan eenvoudig worden gemonteerd op elk BPW chassis met bijbehorende oplooprem (type ZAF-2). Het systeem wordt geleverd met de centrale unit, kabels, bevestigingsmateriaal, boorsjablonen en montage handhandleiding inclusief controlelijsten. Door instabiliteit en een te hoge snelheid van de caravan kan leiden tot het gaan slingeren van de caravan, de auto met caravan kan gaan scharen of omslaan. De bestuurder zal moeten ingrijpen door gas los te laten en te remmen. Mogelijk kan het systeem van BPW iDC (Intelligent Drive Control) erger voorkomen, door bij een beginnende slingering in te grijpen op het remsysteem. Het systeem is een belangrijke stap qua veiligheid. Met iDC hebben de technici van BPW een intelligent noodsysteem ontwikkeld voor enkel- en tandemas aanhangers die hiermee een nieuwe standaard zetten op het gebied van veiligheid en rijcomfort. Enigszins vergelijkbaar met het ESP systemen (Electronic Stability Program) voor auto’s zorgt het iDC ervoor dat caravan het juiste spoor volgt in het geval van een kritieke versnelling in dwarsrichting. De truc is dat de reminrichting niet wordt aangestuurd door de auto maar door het iDC dat direct op de oplooprem is geplaatst. Op deze manier wordt de aanhanger- of caravancombinatie geheel automatisch gestabiliseerd. Het voordeel voor u is dat IDC gevaarlijke situaties tijdig detecteert en automatisch ingrijpt voordat een gevaarlijke situatie kan ontstaan.Opmerking:Bovenomschreven systemen, alsmede de stabiliserende koppelingen zijn veiligheid systemen die er toe moeten bij dragen dat je veiliger kunt rijden. Omdat het gevaar groot is dat de gebruikers, door deze veiligheid systemen harder gaan rijden, lopen deze gebruikers het risico alsnog zichzelf in gevaar te brengen. Wees dus gewaarschuwd, het zijn goede hulpmiddelen, mits de snelheid niet wordt verhoogd. Bij niet naleving daarvan zou zo maar onderstaande gevolgen kunnen hebben.