Caravan en de Wet

www.caravanendewet.nl

Rijden met Cruise Control.

Cruise control en caravan rijden!

Doordat ik me al enige tijd bezig houd met het slingeren en instabiliteit van caravans sprak ik menig caravanner  die in een fatale slinger is gekomen met  de  auto en caravan.  De groep mensen die slingerervaringen hebben opgedaan  zonder te crashen met de caravan is vele malen groter. Jammer genoeg zijn onze ervaringsdeskundige niet zo spraakzaam om hun verhaal te willen doen.  Toch zou het zinvol zijn ervaringen uit te wisselen. Er zijn vele oorzaken die ten grondslag kunnen liggen aan instabiliteit en uiteindelijk slingergevoeligheid.

Bijvoorbeeld de grote- en indeling van de caravan, belading, massa verhouding tussen caravan en auto etc. Weergesteldheid en infrastructuur alsmede medeweggebruikers met autotrailers, autobussen en (snelle)  busjes e.d. Maar ik moet het even kwijt dat bestuurder van de combinatie zelf zijn snelheid regelt!
Ik kan u verzekeren dat (een te hoge) snelheid uiteindelijk de grootste  factor is.  Je gaat niet zomaar in een slinger het is een optelsom van factoren. Ik noem het gemakshalve een onheil van buiten die de caravan in een slinger brengt. Ik kan je verzekeren het komt altijd onverwacht.
Op een slingerende caravan moet je dan ook reageren, dit noem ik de reactietijd om in te grijpen. Gemiddeld genomen hanteren  we in de ongevallen analyse daarvoor 1 seconde. Afgezet tegen een gereden snelheid van b.v.  90 km/h is dat 25 m/s. Ik hoor en lees dat vele bestuurders met auto en caravan rijden met een in werking zijnde cruise control, vastgezet op een bepaalde snelheid. Niks mis mee zul je zeggen en misschien lijkt dat ook zo. Toch ben ik wat terughoudend in het gebruik van de cruise control in samenhang met caravan gebruik.

Ik denk dat een reactie ingreep van de bestuurder langer duurt dan wanneer de bestuurder daadwerkelijk zelf gas geeft. Een kleine slingerinstabiliteit kan vaak door gaspedaal loslaten in de kiem worden gesmoord. In ons vlakke landje zal de cruise control zijn werk naar behoren doen en de ingestelde snelheid leveren. Toch is het goed om de werking van de cruise control te bespreken. Wat doet hij, maar vooral wat doet hij niet. Een cruise control is een elektronische snelheidsregelaar.  Het apparaat meet uw snelheid en neemt de functie van het ingetrapt houden van uw gaspedaal over. U stelt zelf de snelheid in die het voertuig moet aanhouden. U doet dit met een bediening op uw dashboard, stuurkolom of middenconsole. U kunt daarmee:



* De snelheid die u op dat moment rijdt, vastleggen.
* Deze cruise snelheid verhogen of verlagen
* De Cruise control uitschakelen
* De laatst gereden cruise snelheid hervatten

De cruise control schakelt onmiddellijk uit zodra u remt of het koppelingspedaal indrukt. U neemt daarna zelf de regie weer over. Uiteraard kunt u de cruise control ook handmatig uitzetten. Mits je binnen het bereik van het motorvermogen blijft zal de cruise control de ingestelde snelheid leveren. Wanneer die snelheid is bereikt wordt de brandstof toevoer verminderd of gestopt. De cruise control is in staat om de ingestelde snelheid te leveren en te handhaven. Afhankelijk van de kwaliteit van de snelheidsregelaar zal de snelheid variëren tussen plus of min 1 km verschil van de ingestelde waarde en zal deze waarde (snelheid) vasthouden. 

Wat de cruise control niet kan is de snelheid van de auto verminderen.
Wanneer wordt gereden op wegen met glooiende landschappen waarin afdalingen voorkomen is het zeer denkbaar dat de cruise control bij de ingestelde waarde stopt met de brandstof toevoer, echter de afdalingen kunnen steiler zijn dan de weerstand van (in)de motor en rolweerstand, de snelheid zal oplopen. De cruise control komt pas weer in werking wanneer de snelheid beneden de ingestelde waarde komt. Echter door de afdaling zal de snelheid toe kunnen nemen, terwijl de bestuurder mogelijk denkt dat de cruise control de snelheid regelt.  Wanneer de snelheidsmeter niet wordt geraadpleegd is er geen informatie over de gereden snelheid, die alsmaar hoger wordt door de afdaling. Op deze manier kun je ernstig in de problemen komen waardoor de caravan gaat slingeren en de combinatie niet meer onder controle is te krijgen.
In enkele gesprekken met bestuurders die een fatale slingering van de caravancombinatie hebben beleefd,  bleek dat het gebruik van de cruis control mogelijke de oorzaak was van de combinatie crash. Onvoldoende kennis van de werking van de cruise control en er volledig op vertrouwen dat de snelheid niet te hoog kan worden. Wees dus op je hoede bij het gebruik van de cruise control, die je snelheid regelt maar geen remmende functie kent.
Overigens bij auto’s zonder cruise control is het ook opletten geblazen dat de snelheid niet ongemerkt hoger wordt bij afdalingen. Houd uw snelheid in toom, kijk eens wat vaker op je snelheidsmeter.

Theo Gerrits

Medewerker TAC NCC